Strona główna Powiat brzeski wspiera szkolnictwo zawodowe

Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe

Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe

Poznaj nowy projeklt unijny realizowany w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu   pod nazwą

 Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe 

 

Otwórz dokumenty - Projekt unijny 2014-2020 oraz  Obowiązki informacyjne Beneficjenta projekt unijny

 

Rusza projekt"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic 4 szkół ponadgimnazjalnych realizujących w Powiecie Brzeskim kształcenie zawodowe, tj.Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz Zespołu Szkół Rolniczych- Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Celem głównych projektu jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji przez 469 uczniów i uczennic biorących udział w projekcie.

W ramach projektu nasi uczniowie klas II I III technikum  realizować będą staże zawodowe u pracodawców oraz uzyskają dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych.W niektórych formach kursów,beda uczestniczyć także uczniowie Zasasdniczej Szkoły Zawodowej Ponadto w szkołach zostaną utworzone 2 pracownie ( dla zawodu technika logistyka i sprzedawcy), które odzwierciedlać będą naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Uczniowie i uczennice uczestniczyć będą również w zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym, które wpłyną na zwiększenie świadomości młodzieży co do możliwych kierunków rozwoju zawodowego i dostosowania ich oczekiwań do zapotrzebowania pracodawców.