Strona główna Powiat brzeski wspiera szkolnictwo zawodowe

Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe

Wakacyjne staże u pracodawców

UCZNIOWIE I UCZENNICE  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  POWIATU BRZESKIEGO REALIZUJĄ STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW          

 

 

 

 

 

Dzień 26 czerwca 2017 roku to dla uczniów i uczennic wszystkich typów szkół pierwszy dzień  długo wyczekiwanych wakacji. Jednak nie wszyscy uczniowie zamierzają spędzić cały ten czas na słodkim leniuchowaniu. W ostatni poniedziałek pierwsza grupa uczniów i uczennic biorących udział w projekcie pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” rozpoczęła realizację staży zawodowych u pracodawców. W ramach staży zawodowych uczniowie i uczennice szkół objętych wsparciem (ZSB w Brzegu, ZSE  w Brzegu, ZSZ nr 1 w Brzegu, ZSR CKP Grodków) będą mieli możliwość nabywania praktycznych umiejętności do wykonywania pracy w miejscu pracy. Staże zawodowe w wymiarze 150 godzin będą realizowane w zawodach w przypadku których odnotowuje się zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik obsługi turystycznej.

Łącznie w okresie od 26 czerwca do końca wakacji 292 uczniów i uczennice zrealizują staże zawodowe u pracodawców, w tym pracodawców zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 

Wartość projektu: 2 330 866,00

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 981 236,10 zł

dofinansowanie z budżetu państwa: 116 543,30 zł

wkład Powiatu Brzeskiego: 233 086,60 zł

Projekt jest realizowany  od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

Katarzyna Dąbrowska

z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji

Starostwa Powiatowego w Brzeg

 

 

Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe

Poznaj nowy projeklt unijny realizowany w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu   pod nazwą

 Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe 

 

Otwórz dokumenty - Projekt unijny 2014-2020 oraz  Obowiązki informacyjne Beneficjenta projekt unijny

 

Rusza projekt"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic 4 szkół ponadgimnazjalnych realizujących w Powiecie Brzeskim kształcenie zawodowe, tj.Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz Zespołu Szkół Rolniczych- Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Celem głównych projektu jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji przez 469 uczniów i uczennic biorących udział w projekcie.

W ramach projektu nasi uczniowie klas II I III technikum  realizować będą staże zawodowe u pracodawców oraz uzyskają dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych.W niektórych formach kursów,beda uczestniczyć także uczniowie Zasasdniczej Szkoły Zawodowej Ponadto w szkołach zostaną utworzone 2 pracownie ( dla zawodu technika logistyka i sprzedawcy), które odzwierciedlać będą naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Uczniowie i uczennice uczestniczyć będą również w zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym, które wpłyną na zwiększenie świadomości młodzieży co do możliwych kierunków rozwoju zawodowego i dostosowania ich oczekiwań do zapotrzebowania pracodawców.