Strona główna Szkoła Kluczowych Kompetencji

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Celem ogólnym projektu jest podniesienie do grudnia 2013 r. poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy.

 

Beneficjenci Projektu to uczniowie 40 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich z województw: dolnośląskiego; kujawsko-pomorskiego; opolskiego; wielkopolskiego.

Okres realizacji Projektu to 01.10.2009 - 31.12.2013r

 

Cele szczegółowe Projektu to:

 • wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów z 40 szkół w ramach programów nauczania;
 • zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych:
  • Wakacyjne Obozy Naukowe,
  • Koła Naukowe,
  • Studium Kompetentnych Liderów,
  • Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
 • wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości;
 • zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z 4 województw i 40 szkół.

Opracowanie i zrealizowanie autorskich programów  zajęć uwzględniających kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów:

- matematyczno=przyrodniczych

- technologii informacyjno-komunikacyjnych

- języków obcych

- przedsiębiorczości

 

Wsparciem dla nauczycieli przy opracowaniu autorskich programów będą: warsztaty realizowane w 2 etapach, doradztwo, forum dyskusyjne a od 1.09.2010 półroczne seminaria, platforma internetowa, lekcje demonstracyjne, lekcje pokazowe

 

Dla uczniów zaplanowano zajęcia prowadzone przez autorów programu w ramach minimu8m oraz zajęcia będące uzupełnieniem obowiązkowego programu nauczania, jednocześnie rozwijające, doskonalące nabywanych przez uczniów Kompetencji Kluczowych w ramach zajęć pozalekcyjnych:

 

- wakacyjne obozy naukowe

- koła naukowe

- studium kompetencji liderów

- przedsiębiorstwo symulacyjne

 

Relacja z realizacji projektu   - ściągnij plik worda

Relacja fotograficzna  - koła naukowe - Wrocław - plik worda

Relacja z realizacji projektu - konkurs Przedsiębiorstwo Symulacyjne  -Lublin - plik worda