Strona główna Kapitał ludzki

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

Nazwa Projektu: PROFESJONALNI W ZAWODZIE

Cel główny:

Wzmocnienie atrakcyjności, podwyższenie jakości i dostępności oferty edukacyjnej szkół zawodowych powiatu brzeskiego poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia. Działania podjęte w ramach projektu mają na celu dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych w powiecie brzeskim do potrzeb rynku pracy oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szczególnie z terenów wiejskich. Z obserwacji nauczycieli wynika, że młodzież posiada wiedzę, nie potrafi jej wykorzystać w praktyce. Ponadto poziom praktyk i zdawalność egzaminów zewnętrznych jest mało zadowalająca.

 

PROJEKT REALIZUJEMY po to,a by -po jego zakończeniu uczniowie byli lepiej przygotowani do egzaminów zewnętrznych -byli lepiej przygotowani do konfrontacji z rynkiem pracy lub do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. -chętniej podejmowali dalsze kształcenie na studiach wyższych. -Realizacja działań w ramach projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zdobycia pożądanych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Przyczyni się także do wzrostu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie brzeskim.

 

PROJEKT KIERUJEMY DO TRZECH KLAS TECHNIKUM:

Klasy III TBR w zawodzie technik budownictwa (10 osób)

III TL technik logistyk (10 osób)

III TS technik mechanik (10 osób)

 

KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:

II e fryzjer (10 osób)

 

Relacja z realizacji projektu -  plik worda

Relacja z kursu -  Stylizacvji paznokc-plik worda

Relacja z  kursu  - Obsługa wóżków jezdniowych- plik worda

Relacja z kursu - Diagnostyka pojazdów samochodowych-plik worda

Relacja fotograficzna z kursu  - Diagnostyka-plik worda

Relacja z kursu - Monter stolarki budowlanej - plik worda

Relacja z wizyty studyjnej - Wrocław - plik worda

Relacja z wizyty na Targach Budowlanych - plik worda

Wizyta studyjna - Auto Poland Tychy - plik worda