Strona główna

Pracownie komputerowe dla szkół

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W czerwcu 2008 r. szkoła pozyskała kolejną już pracownię komputerową wyposażoną w 14 stanowisk uczniowskich, o wysokich parametrach technicznych jedno nauczycielskie, 4 kompletne stanowiska do pracowni multimedialnej, serwer zarządzający cała siecią, laptop i projektor multimedialny. Zarówno pracownia komputerowa jak i centrum multimedialne zostało wyposażone w laserową drukarkę i skaner oraz w ciekłokrystaliczne monitory LCD. Pracownia komputerowa jak i kolejne centrum multimedialne zostały podłączone do sieci internetowej o stałym dostępie. Pracownia komputerowa będzie służyła do zajęć z technologii informacyjnej jak i do zajęć z innych przedmiotów, gdzie zajdzie potrzeba wykorzystania komputerów. Należy zaznaczyć ,ze jest to już trzecia pracownia komputerowa i trzecie centrum multimedialne pozyskane z funduszów EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

O pozyskanej pracowni poinformowaliśmy uczniów na apelu szkolnym w czerwcu 2008 r., na gazetce ściennej oraz rodziców na zebraniach rodzicielskich

Ponadto biblioteka szkolna od lipca 2007 wyposażona została w drugie już 4 stanowiskowe internetowe centrum multimedialne  również sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie ferii szkolnej tj. od 30 stycznia 2009 w naszej szkole powstał HotSpot  do bezpłatnego bezprzewodowego korzystania z Internetu. Należy zaznaczyć, że jest to pierwszy darmowy HotSpot w Brzegu.