Strona główna Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami klas maturalnych

Zebrania z rodzicami klas maturalnych

 

21 września  2015         spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych o  godz. 17.30 sala nr 7
16 listopada  2015        spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas godzina 17.00

 4 stycznia 2016      

 śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas godzina 17.00
 29 luty 2016             spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas godzina 17.00
 11 kwietnia 2016          OSTATNIE ZEBRANIE   z rodzicami maturzystów: podanie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnycvh  godizna 17.00