Strona główna Gorące tematy XI Dzień Papieski Jan Paweł II Człowiek Modlitwy

XI Dzień Papieski Jan Paweł II Człowiek Modlitwy

Dni Papieskie w naszej szkole obchodzone są od jedenastu lat bardzo uroczyście. W tym roku nie mogło być inaczej. Obchody tego dnia upłynęły pod hasłem Jan Paweł II Człowiek Modlitwy.

Jego celem było rozbudzenie w młodych ludziach ducha modlitwy co stanowi wypełnienie papieskiego testamentu. Po raz pierwszy możemy modlić się za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II. Umiłowanie modlitwy było widoczne u Ojca świętego w każdym momencie jego życia.

Dnia 7 października w Sali gimnastycznej cała społeczność ZSB spotkała się by uczestniczyć w montażu słowno-muzycznym. Pod opieką Iwony Strony –Muszczyńskiej i Wiesławy Szczepaniak uczniowie przybliżyli postać bł. Jana Pawła II podkreślając jego postawę modlitewną wobec Boga i ogromne umiłowanie człowieka, Specjalnie na ten dzień uczennice Maja Wiśniewska, Ewelina Oliwa napisały wiersze.

 

Bł Jan Paweł II tak pisał o modlitwie

 

Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim "sztuką modlitwy", jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!


Na spektakl złożyły się nie tylko utwory poetyckie naszych uczennic , informacje o znaczeniu modlitwy w życiu bł Jana Pawła II ale i pieśni stanowiące niezwykły rodzaj modlitwy i prezentacja multimedialna jako uzupełnienie słowa mówionego.

Całość spotkania zakończyła pantomima prezentująca narodziny artystycznego portretu Jezusa . Wszyscy uczestnicy wraz z Gościem księdzem Grzegorzem Kaczyburą zaśpiewali ulubioną papieską pieśń „Barkę”


Grupę artystyczną XI Dnia Papieskiego tworzyli:

Aneta Foryś, Maja Wiśniewska, Ewelina Oliwa, Patrycja Lubczyńska, Wojciech Binek, Maciej Orłowski, Sandra Prokop, Natalia Wawrzyk, Renata Półtorak, Katarzyna Zdziarstek, Beata Tyndziuk,,Magdalena Grzybowska, Marek Cichowski, Mateusz Podgórski, Damian Zuzek i Damian Zająć(śpiew, gitara)

 

„Zwątpienie”


Idę w górę, w dół

I padam.

Patrzę w niebo

Myśli swe chcę poskładać.

Zabrakło Ciebie,

Nie w sercu, lecz w obok.

Trudno iść dalej tą samą drogą.

Bez Ciebie Ojcze święty

Zabrakło natchnienia.

By żyć, by6 istnieć,

By dotrwać do zbawienia.

Pamiętam Karolu Twoje nauki.

Kochaj Boga, bliźniego,

Bądź przy nim gdy pada.

Wspieraj, pocieszaj.

Bądź zawsze gotowy

By zło dobrem a grzech miłością zagłuszyć.

Patrząc w górę widzę Ciebie.

Z uśmiechniętą twarzą w oknie.

Kiwasz głową, czuję tchnienie.

Pewna jestem,

Że już się nie potknę.


Ewelina Oliwa

"Ty"


Ty nas uczyłeś jak żyć z Bogiem

Całą swą modlitwę nam poświęciłeś

To za Twoje dobre serce

Składamy więc dziś nasze w podzięce

Ty w oknie czekałeś, gdy nocy spadała zasłona

Gdy dzień odszedł, a wieczór skonał

I słońce, nim wzeszło, tak długo czekałeś

Stałeś w swym oknie i jeszcze zwlekałeś

Janie Pawle II , człowieku modlitwy i miłości.

Pójdziemy za Tobą w radości i wierności

Miłość, która jest gotowa nawet oddać Zycie, nie zginie

Mówiłeś, wierząc , że nasze serca trzymaj się jak na linie

Dziś modlitwy nasze do Ciebie się zwracają,

Przez Matkę Boską do snu mam śpiewają

I ludzie, i zwierzęta i góry i drzewa

I z okna fruwająca mała biała mewa.

A kiedy brak nam jest spójności

To wiem

Wyprowadzasz nas zawsze z drogi nicości

I dzięki Ci Ojcze za modlitwy Twojej ilość

Za wiarę, nadzieję i miłość


Maja Wiśniewska