Strona główna Gorące tematy NIesamowita wycieczka

NIesamowita wycieczka

Dnia 30 września uczestnicy Szkolnego Konkursu Fotograficznego  "Brzeg w obiektywie" oraz  artyści występujący w spektaklu słowno muzycznym z okazji XI Dnia Papieskiego   odwiedzili miasto Wrocław. W programie wycieczki było obejrzenie  wystawy fotograficznej "Ty i Ja"    Te dwa słowa przekazują ważną ideę – możliwości spotkania się pomimo różnic czy ograniczeń. "Ty i ja" to  tytuł wystawy poświęconej integracji,  Wystawa została przygotowana przez Fundację "Promyk Słońca". Autorami zdjęć są Justyna Kołodziej, Artur Zdanewicz, Patrycja Darian i Sylwia Waczko.

 

Podział na dwa światy – sprawnych i niepełnosprawnych – utrwala uprzedzenia, prowadzi do segregacji i wykluczenia. Prezentowane fotografie pokazują, że połączenie obu światów jest możliwe. Przełamują stereotyp patrzenia na dziecko z niepełnosprawnością przez pryzmat jego ograniczeń, skupiając się na możliwościach, mocnych stronach, na tym, co może ono osiągnąć pomimo swej niepełnosprawności.

 

Bohaterowie zdjęć prezentowanych na wystawie – Karolinka, Zuzia, Kuba, Oliwka, Maks, Jaś, Olek, Mikołaj, Julka – są dowodem na to, że przy odpowiednim wsparciu dzieci z niepełnosprawnością mogą spotkać się w szkole/ przedszkolu ze swymi rówieśnikami na zasadzie równej pozycji, bez względu na różnice. Wymaga to przełamania barier mentalnych tkwiących często w nas, dorosłych – rodzicach, nauczycielach. Skuteczność integracji, obok wielu innych uwarunkowań, zależy bowiem w znacznej mierze od naszych postaw i nastawienia.

W planach było także poszukiwanie jednego z   symboli Wrocławia jaki są KRASNALE.  Nasza młodzież  przyglądała się im okiem  młodego fotografa . Krasnali jest już 175  i wzbudzają wiele emocji nie tylko wśród turystów ale i organizowane są wycieczki  edukacyjne, na których uczy się  młodych mieszkańców miasta topografii i historii stolicy Dolnego Śląska Efektem naszego wyjazdu będzie wystawa fotograficzna na holu szkoły.. Powstało sporo wierszy napisanych przez dzieci na temat tych sympatycznych mieszkańców Wrocławia.

 

Strażnik, Rzeźnik i Kinoman.
Jest ich w mieście Wielkie Nieba!
Zliczyć ich, pomyśleć trzeba

Granic miasta broni Waldek.
- Nie, nie Waldek, a Grun-Waldek.
O zabawę dba tu Grajek.
Śpiewa, tańczy, czadu daje.

Pracz – ostrzega o powodzi.
Więzień – z kajdankami chodzi.
Kowal – dni swe spędza w kuźni,
Nie ma czasu śmiać się z ludźmi.

Każdy Krasnal zna swą rolę,
I z uśmiechem robi swoje.
Stojąc na swych posterunkach,
Są wrocławską wizytówką.