Strona główna

Szkoła OdkrywcówTalentów

Dnia 21 marca 2011 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu odbyła się niezwykła uroczystość.  W obecności przedstawiciela Opolskiego Kuratorium Oświaty starszego wizytatora  pani Wiesławy Kostrzewy-Andros  odsłonięto okolicznościową tablicę informującąo nadaniu ZSB tytułu Szkoły Odkrywców Talentów. Tym większy to zaszczyt, że jesteśmy jedyną szkołą w powiecie spośród 16 w województwie opolskim, która otrzymała ten tytuł. MEN przyznaje go tym szkołom, które prowadzą dodatkowe zajęcia z młodzieżą, rozwijając jej uzdolnienia i odnosząc na tym polu sukcesy.

 

Nasza szkoła została wyróżniona za szczególne osiągnięcia w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych– szczególnie teatralnych, tanecznych, i fotograficznych. sportowych oraz zamiłowania znaczącej grupy młodych ludzi do ekologii a od paru lat także chęci dzielenia się swoim wolnym czasem z potrzebującymi w ramach Szkolnego Klubu „Caritas”, Uczniowie naszej szkoły  osiągają znaczące sukcesy w różnego typu konkursach w tym zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Młodzież rozwija swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, spotkaniach z pracownikami uczelni wyższych, ale także poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich programach i unijnych projektach edukacyjnych. Najważniejsze jest jednak zaangażowanie nauczycieli, którzy swoją osobowością przyciągają młodzież do siebie i mobilizują do realizacji niezwykłych pomysłów oraz wysiłku fizycznego. Osiągnięcia i nagrody sprawiają wiele satysfakcji zarówno uczniom jak i ich nauczycielom.